Gösterme
E-Eğitim

Eğitim Paketi Uygunluğu

Lider −
Yönetici ✓
Çalışan −
Satış/Müşteri Hizmetleri −
Mavi Yaka Hizmet −
Mavi Yaka Üretim −
Mavi Yaka Yönetici ✓

Potansiyel Yetkinlikler

● Zihinsel Merak
● Gelecek Tasarımı (Stratejik Düşünme)
● Zaman Yönetimi
● Hedef Koyma
● İçten Güdülü (Motivasyonlu) Olmak
● Problem Çözme
● Takım Çalışması
● İş Birliğine Açık Olmak
● Yönetsel Liderlik
Motivasyon Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
BE-A1258
Ürün Kodu
Paylaş
Diğer Ürünler