Gösterme
E-Eğitim

Eğitim Paketi Uygunluğu

Lider ✓
Yönetici ✓
Çalışan ✓
Satış/Müşteri Hizmetleri ✓
Mavi Yaka Hizmet −
Mavi Yaka Üretim −
Mavi Yaka Yönetici −

Potansiyel Yetkinlikler

● Problem Çözme
● Değişim Yönetimi
● Hesap Verebilir Olmak
● Planlama ve Organize Etme
● Sorgulama Yapabilme
● Zaman Yönetimi
● Farklı Bakış Açısına Sahip Olmak
● Gelecek Tasarımı (Stratejik Düşünme)
● Neden ve Sonuç Odaklı (Analitik)
Argümanları İncelemek
Argümanları İncelemek
BE-A0075
Ürün Kodu
Paylaş
Diğer Ürünler