CharacteriX Nedir?

CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.
CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.


Enneagram Nedir?

Enneagram; Yunanca enne (dokuz) ve gram (nokta) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ‘dokuz nokta’ anlamına gelmekte olup, farklı kişilik tiplerini ortaya çıkaran güçlü, gerçekçi, isabetli ve dinamik bir sistemdir.

Kökenleri kadim bilgeliğe dayanan Enneagram ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 1950’li yıllarda psikolog Oscar Ichazo ve 1960’larda psikiyatr Claudio Naranjo ile başlamıştır. Daha sonraları ABD’de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir.

Enneagram ile ilgili yabancı kaynaklar;

Bireylerin davranış kalıplarını, imkan ve potansiyellerini, olaylar karşısındaki davranış ve tutumlarını analiz ederek, kişilik tiplerini ortaya çıkaran, dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Dokuz mizaç modeli temel alınarak, kişinin potansiyellerini nasıl ve ne ölçüde kullandığı, doğal yetkinlikleri ve stres halinde sergiledikleri davranış kalıplarını yüksek tutarlılıkla ortaya koyar.

Enneagram, politikadan iletişime, reklamcılıktan teolojiye, insan kaynaklarından senaryo yazımına, satıştan mahkeme uygulamalarına, ruhsal çalışmalardan oyuncu seçimine, çocuk eğitiminden aile danışmanlığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Enneagram, dünyanın seçkin üniversitelerinden olan, Stanford Üniversitesi M.B.A. programında, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. A.B.D ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama

çalışmalarında enneagram metodunu kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.

Üretimlerimiz;

Dünyada faydalı link;
https://www.internationalenneagram.org/
Bilimsel Makale;

https://www.characteriX.com/images/upload/9tip-57-20170529111557.pdf
Ölçüm Değerlerimiz Güvenirlilik ve Faktörel Analiz;
https://www.characteriX.com/tr/dokumanlar.html

Kurumsal raporları ihtiyaçlarınıza göre siz oluşturabilirsiniz.

Amaçlarına göre bazı rapor başlıklarımız


İnsan Kaynakları
 • Özet Analiz
 • Özet Swot Analiz
 • Kimlik Kartı
 • İletişim Tarzı

Okul Raporu
 • + İnsan Kaynakları Rapor
 • Mesleki Yönelim
 • Ebeveynler Nasıl yaklaşmalı?
 • Eğitim Hayatınız ve Arkadaşlıklar

Meslek Raporu
 • Özet Analiz
 • Mesleki Eğilim
 • Düşünce Tarzınız
 • İletişim Tarzınız

Kişisel Gelişim Raporu
 • + Meslek Raporu
 • Uyum Tablonuz
 • Stres Altında Potansiyel Riskler
 • Psikolojik ve Sosyolojik Seviye Tespiti