Bilimsel Çalışma

Kişilik ve Kariyer Planlaması Üzerine En Kapsamlı Çalışmalardan Biri:
CharacterIX Kişilik Envanteri

Kişilik, insanın çevreye kendine özgü bir biçimde uyum sağlamasını belirleyen karakterinin, duygusal, bilişsel ve fiziksel yapısının nispeten kararlı ve durağan bir biçimde örgütlenmesi olarak açıklanır. Bu yönüyle kişilik insanların kendilerini ve dünyayı anlayış biçimlerini belirlemede bir mercek görevi görmektedir.

Ülkemizde ve dünyada bu merceği tanımlayabilmek amacıyla birçok bilimsel çalışma yapılmış olmakla birlikte yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma belki de bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur. Dokuz mizaç tipinin özelliğinin belirlendiği Enneagram metodolojisi temelinde geliştirilen bir kişilik ölçme aracı kullanılarak 20 binden fazla bireyden veri toplanmış ve “CharacterIX” adı verilen bir kişilik envanteri geliştirilmiştir. Araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir.

CharacterIX Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin kurucuları ve kişilik envanterini geliştiren yazılım analisti ve ürün geliştirici Aykut Yıldırım ve Psikolojik Danışman Dilek Yücedağ ile Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Olcay Yılmaz’ın gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmada dokuz kişilik tipinin ölçümünde oldukça yüksek güvenirlik ve geçerlik değerlerine erişilmiş ve envanterin mesleki yönelim ve işgücü planlamasında yardımcı bir araç kullanılmasına yönelik destekleyici kanıtlar ortaya konulmuştur. Ülkemizde insan gücünün planlaması ve kariyer yönlendirmesinde önemli bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulacağı düşünüldüğünde CharacterIX kişilik envanterinin sunacağı yararların sadece bireysel düzlemde değil, sektörel insan kaynakları hizmetlerinden kamusal iş gücünün planlanmasına kadar geniş bir toplumsal yelpazede yer alacağı görülmektedir.

Teknik veriler için;
Faktör analizleri ve güvenirlik değerleri için tıklayınız!..

Yrd. Doç. Dr. Olcay YILMAZ
Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

Dosyalar