Bilimsel Çalışma

Ön yargılardan uzak,  etik değerlerden ayrılmadan ülkemiz için üretiyor, insanlık için çalışıyoruz.

Kişilik ve Kariyer Planlaması Üzerine En Kapsamlı Çalışmalardan Biri:
CharacterIX Kişilik Envanteri

Kişilik, insanın çevreye kendine özgü bir biçimde uyum sağlamasını belirleyen karakterinin, duygusal, bilişsel ve fiziksel yapısının nispeten kararlı ve durağan bir biçimde örgütlenmesi olarak açıklanır. Bu yönüyle kişilik insanların kendilerini ve dünyayı anlayış biçimlerini belirlemede bir mercek görevi görmektedir.

Ülkemizde ve dünyada bu merceği tanımlayabilmek amacıyla birçok bilimsel çalışma yapılmış olmakla birlikte yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma belki de bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur. Dokuz mizaç tipinin özelliğinin belirlendiği Enneagram metodolojisi temelinde geliştirilen bir kişilik ölçme aracı kullanılarak 20 binden fazla bireyden veri toplanmış ve “CharacterIX” adı verilen bir kişilik envanteri geliştirilmiştir. Araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir.

CharacterIX Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin kurucuları ve kişilik envanterini geliştiren yazılım analisti ve ürün geliştirici Aykut Yıldırım ve Psikolojik Danışman Dilek Yücedağ ile Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Olcay Yılmaz’ın gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmada dokuz kişilik tipinin ölçümünde oldukça yüksek güvenirlik ve geçerlik değerlerine erişilmiş ve envanterin mesleki yönelim ve işgücü planlamasında yardımcı bir araç kullanılmasına yönelik destekleyici kanıtlar ortaya konulmuştur. Ülkemizde insan gücünün planlaması ve kariyer yönlendirmesinde önemli bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulacağı düşünüldüğünde CharacterIX kişilik envanterinin sunacağı yararların sadece bireysel düzlemde değil, sektörel insan kaynakları hizmetlerinden kamusal iş gücünün planlanmasına kadar geniş bir toplumsal yelpazede yer alacağı görülmektedir.

Teknik veriler için;
Faktör analizleri ve güvenirlik değerleri için tıklayınız!..

Yrd. Doç. Dr. Olcay YILMAZ
Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

CharacterIX Bilimsel Çalışmasındaki Kaynakçalar;
[1.] Bland, A. M. (2010). The enneagram: A review of the empirical and transformational literature. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 49(1), 16-31. doi: 10.1002/j.2161-1939.2010.tb00084.x
[2.] Carpenter, D.G. (2010). Resonating Personality Types for Couples: An Enneagram Application for Predicting Marital Satisfaction. (Unpublished doctoral dissertation). Walden University College of Social and Behavioral Sciences.
[3.] Cokluk, O., Sekercioglu, G., & Buyukozturk, S. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik:SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
[4.] Daniels, D., & Price, V. (2009). Essential enneagram: The definitive personality test and selfdiscovery guide-revised & updated: HarperOne.
[5.] Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272-299.
[6.] Foruzesh, Z., Pashang, S., & Taqvaye, M.H. (2016). Comparison of nine personality types (Enneagram) in athletes and non-athletes. Journal of Current Research Science (2), 14-20.
[7.] Godin, J. (2010). The effect of the enneagram on psychological well–being and unconditional self–acceptance of young adults (Unpublished Doctoral Dissertation), Iowa State University, USA.
[8.] Goldberg, M. J. (1999). The 9 ways of working: how to use the enneagram to discover your natural strenghts and work more effectively. New York: Marlowe and Company.
[9.] Heppner, P.P., Wambold, B.E., & Kivlighan, D.M. (2008). Research Design in Counseling (3rd ed.). Belmont: Thomson Brooks/Cole.
[10.] John, O. P., Hampson, S. E., & Goldberg, L. R. (1991). Is there a basic level of personality description? Journal of Personality and Social Psychology, 60, 348-361.
[11.] John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138.
[12.] Kale, S. H., & Shrivastava, S. (2003). The enneagram system for enhancing workplace spirituality. Journal of Management Development, 22(4), 308-328.
[13.] Kaplan, R.M., & Saccuzzo, D.P. (1989). Psychological testing; Principles, applications and issue (2nd ed.). California: Brooks/Cole Publishing Company.
[14.] Killen, J. (2009). Toward the neurobiology of the enneagram. The Enneagram Journal, 2(1), 40-61.
[15.] McAdams, D. P. (1995). What do we know when we know a person? Journal of Personality, 63, 365- 396.
[16.] Newgent, R. A., Parr, P. E., & Newman, I. (2002). The Enneagram: Trends in Validation. 1-23. [Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468827.pdf].
[17.] Naranjo, C. (1990). Ennea-type structures: Self-analysis for the seeker, Nevada City: IDHHB, Inc.
[18.] Naranjo, C. (1994). Character and neurosis: an integrative view. Nevada City: IDHHB, Inc.
[19.] Osborne, J.W. & Costello, A.B. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis, North Carolina State University Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
[20.] Ozguven, I.E. (2007). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.
[21.] Palmer, H. (1991). The enneagram: Understanding yourself and the others in your life. San Francisco:Harper One.
[22.] Riso, D.R. & Hudson, R. (1996), Personality types: Using the Enneagram for self-discovery. Boston:Houghton Mifflin.
[23.] Riso, D. R. & R. Hudson (1999). The wisdom of the Enneagram. New York: Bantam Books.
[24.] Riso, D. R., & Hudson, R. (2000). Understanding the enneagram: The practical guide to personality types. New York: Houghton Mifflin Company.
[25.] Riso, D. R., & Hudson, R. (2010). The riso-hudson enneagram type indicator (version 2.5). NewYork: The Enneagram Institute.
[26.] Schermelleh-Engell, K., Moosbrugger, H., & Müler. H. (2003). Evaluating the fit of structuralequation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74. [Retrieved from: http://user.unifrankfurt.de/~kscherm/schermelleh/mpr_Schermelleh.pdf.]
[27.] Scott, S. A. (2011). An analysis of the validity of the enneagram. (Unpublished Doctoral Dissertation),The College of William and Mary, Virginia.
[28.] Sencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
[29.] Seker, H. & Gencdogan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Ankara: NobelYayın Dağıtım.
[30.] Steiger, J.H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42, 893–898.
[31.] Sutton, A. (2007). Implicit and explicit personality in work settings: an application of Enneagram theory (Unpublished doctoral dissertation). The University of Leeds Leeds University Business School.
[32.] Sutton, A., Allinson, C., & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European Management Journal, 31(3), 234-249.
[33.] Tabachnick, G.G., & Fidel, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th Ed.). MA: Allyn&Bacon Inc.
[34.] Thrasher, P. (1994). The enneagram: Movement between types, an inventory, and a criterion measure (Unpublished Doctoral Dissertation), Loyola University of Chicago.
[35.] Wagner, J. (1996). The Enneagram Spectrum of Personality Styles. Portland: Metamorphous Press.

Diğer;

[1] Doctor of Philosophy Bio Psychology (2002) A Neuro transmitter Theory of Personality Based on the Nine-Point Personality System Tina Marie Thomas Union Institute and University Graduate Collage.
[2] Doctor of Philosophy Jerome P.Wagner (1980) A Descriptive, reliability and validity Study of the enneagram personality typology,  
[3] Doctor of Philosophy William Summer Gamard (1985) Interrater Reliability and validity of Judgments of Enneagram Personality Types.

Akademisyenim bilimsel çalışma yapmak istiyorum

Özellikle Psikoloji, psikiyatri ve insan davranışları konusunda akademik çalışmalar yapan, şüpheci, sorgulayıcı bilim insanları ile çalışma yapmayı arzu ediyoruz.

Dosyalar


 • 2018 CharacterIX-ENG

  2018 CharacterIX-ENG

 • 1980 Jerome P. Wagner

  1980 Jerome P. Wagner

 • 1994 Phillip Mark Sharp

  1994 Phillip Mark Sharp

 • 2007 R. Karl Hebenstreit

  2007 R. Karl Hebenstreit

 • 2008 R. Karl Hebenstreit, Ph.D.

  2008 R. Karl Hebenstreit, Ph.D.

 • 2009 Thomas F. Cuddihy PhD

  2009 Thomas F. Cuddihy PhD

 • 2010 Gina Thomas, MA

  2010 Gina Thomas, MA

 • 2010 Katrina Stevens

  2010 Katrina Stevens

 • 2011 Rebecca A. Newgent

  2011 Rebecca A. Newgent

 • 2011Olcay YILMAZ-Yüksek Lisans Tezi

  2011Olcay YILMAZ-Yüksek Lisans Tezi

 • 2012 Sabine Elisabeth Gramm

  2012 Sabine Elisabeth Gramm

 • 2013 G. Deon Oosthuizen

  2013 G. Deon Oosthuizen

 • 2013 Nettmann and van Deventer

  2013 Nettmann and van Deventer

 • 2007 Anna Sutton

  2007 Anna Sutton

 • 2015 Eric Riedel, Ph.D.

  2015 Eric Riedel, Ph.D.

 • 2016 Ae-Ran Koh

  2016 Ae-Ran Koh

 • 2016 Sara Pashang

  2016 Sara Pashang

 • 2002 Rebecca A.

  2002 Rebecca A.

 • 2001 Sudhir H.Kale

  2001 Sudhir H.Kale

 • 2005 Anna Brown

  2005 Anna Brown

 • 2019-Servet Gülsün Şirin Yüksek Lisans Tezi Eğitim

  2019-Servet Gülsün Şirin Yüksek Lisans Tezi Eğitim

 • 2018-CharacterIX-ENG-TR

  2018-CharacterIX-ENG-TR

 • 2016-Enneagram ve Eleman Seçimi

  2016-Enneagram ve Eleman Seçimi

 • 2018-Characterix Liderlik Gelisimi

  2018-Characterix Liderlik Gelisimi

 • 2020-The Enneagram: A Primer for Psychiatry Residents

  2020-The Enneagram: A Primer for Psychiatry Residents

 • 2020-CharacterixSatışSürecindeBireyselFarklılıklar

  2020-CharacterixSatışSürecindeBireyselFarklılıklar

 • 2020-2021ÖsymBilgi

  2020-2021ÖsymBilgi