Gösterme
►Liderlik Eğitimi
Kimin için:

Takım oluşturmak ve geliştirmek isteyenler içindir. Liderlik doğuştan gelen bir alt yapıdır. Ama onu açığa çıkarmak ve etki alanını oluşturmak öğrenilebilir.

Faydası: Takım oluşturma ve geliştirme becerisi kazandırmaktır.
►Liderlik
Konu Başlıkları:
● Lider ve Yönetici Nedir?
● Yöneticinin Sorumlulukları
● Liderin Sorumlulukları
● Yön Belirleme
● Misyon Vizyon
● Hedef Belirleme
● Değerler
● Yön Birliği Sağlama
● Takım Çalışması
● Yetkilendirme
● Model(Örnek) Olma
● Çağdaş Yönetici Kimdir?
● Beyin Fırtınası
● Liderlik Doğuştan Mıdır?
● Liderin Kontrol Listesi
● Liderlik Tipleri
● Liderlik Yaklaşımları
● Liderlik Tarzları
● Oyun (Uygulama)

Liderlik Eğitimi
Liderlik Eğitimi
BE-E19
Ürün Kodu
CharacterIX®
Ürün Modeli
Paylaş