Gösterme
►İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Kimin için:

Her kademeki yöneticiler içindir. Günümüzde tüm kaynaklar kıt ve yetersizken geliştirilmeye ve yatırıma en büyük katkısı olan insanı yönetmek diğer tüm kaynakları da verimli hale getirir.

Faydası: İnsan kaynağını yönetebilmek.
►İnsan Kaynakları Yönetimi
Konu Başlıkları:
● İnsan Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi
● Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
● Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişi Zorunlu Kılan Etkenler
● Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar
● İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
● Organizasyona Göre İnsan Kaynakları
● İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları
● Temel Amaçlar
● Yönetsel Amaçlar
● İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri
● İnsan Kaynakları Süreçleri
● İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri
● İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütteki Yeri
● İnsan Kaynakları Yöneticisinin Rolü ve Özellikleri
● İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmeye Getireceği Faydalar
● Oyun (Uygulama)

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
BE-E13
Ürün Kodu
CharacterIX®
Ürün Modeli
Paylaş